درباره ما

سامانه اینترنتی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به منظور ایجاد زیرساخت لازم برای ثبت‌نام گواهی الکترونیک، اخذ شناسه یکتا مالیاتی و در نهایت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیک به سامانه جامع مؤدیان مالیاتی ایجاد شده است.